Menu Close

Mga Kababayan Ko!

Medikal Malpraktis

Kung kayo o ang inyong mga minamahal ay nasaktan ng isang doctor, ikaw ay maaaring makakuha ng kompensasyon.

Ang medikal malpraktis ay nangyayari kung ang isang doktor ay may kapabayaan na nagresulta sa pagkakaruon ng mas matinding karamdaman ng isang biktima.

Ayun sa isang pananaliksik, and kamaling medikal ay umaabut sa higit kumulang na isandaang libong pagkamatay sa isang taon dito sa Pilipinas. Ikaw o isa sa iyong mga minamahal ay nagtitiwala sa isang doktor o ospital. Minsan ang kapabayaan nila ay nagreresulta sa mga seryoso at nakamamatay na pinsala.

Ang mga halimbawa ng medikal malpraktis na pwedeng magawa ng isang doktor ay ang sumusunod:

 • dengvaxia- pagkapinsala o pagkamatay
 • chemotherapy- pagkamatay o paglala ng kondisyon ng pasyente
 • pagkakamaling surgikal katulad ng pagkaiwan ng instrumento sa katawan,
 • pagkapinsala ng isang organ, o pagkakaopera sa maling parte ng katawan
 • hindi kinakailangan na mga medikal na pagsusuri o laboratory
 • biglaan at hindi inaasahang pagkamatay
 • pagkakaroon ng pinsala mula sa radiation
 • maling diagnosis
 • pagkakaroon ng iba pang karamdaman dahil sa pagkakahospital
 • pagkakaroon ng pinsala dahil sa kapabayaan
 • huling diagnosis
 • pagakakakulong sa hospital dahil hindi makabayad
 • pagkakaruon ng pinsala sa sanggol na pinaanak
 • mga pagkakamali dulot ng anestisya
 • at iba pang mga sitwsyon kung saan ang inyong healthcare provider ay nagkulang o nagkaruon ng kapabayaan sa kanilang trabaho.

Kami ay tumutulong na mahatulan , maimbestigahan at mademanda sa korte ang ganitong uri ng malpraktis, hindi kinakailangang medical procedures at panggagamot. Ang aming mga abugado ay hindi kinakailangang bayaran hanggat hindi nanalo ang biktima ng medikal malpraktis. Ang pagkonsulta ay libre at wala kaming hinihinging anumang bayad. Ang inyong kaso ay maaaring manalo ng sampung libong piso.

Kung ang iyung healthcare provider ay nagkaruon ng pagkakamali at ikaw at ang iyong minamahal ay nagkaroon ng pinsala o namatay dahil sa kapabayaan ikaw ay maaaring magkaroon ng kompensasyon. Ikaw ay maaari rin na maging bahagi ng maraming class-action lawsuits dito sa Pilipinas upang makatanggap ng bayad. Ang aming grupo ay magaling mag-imbestiga at makakuha ng medical negligence claims.